برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان ( کارگروه استانی سازگاری با کم آبی )

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان ( کارگروه استانی سازگاری با کم آبی ) به ریاست آقای نوذری استاندار ایلام، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای وسایر اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام برگزار گردید.

در این جلسه مهندس پور احمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام گزارشی از وضعیت بارشهای سال آبی جاری و حجم مخازن سدهای استان ارائه و بر لزوم همکاری همه ذیمدخلان در بحث حفاظت و صیانت از منابع آب تاکید نمود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای برکاهش شدید بارندگی ها درفصل آبی جاری و گرمای زودرس استان اشاره کرد و افزود: عبور از شرایط کم آبی و پیک مصرف در تابستان امسال، مستلزم اقدامات اضطراری است که در راستای کاهش مصارف و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت ها، می بایست در دستور کار همه احاد مردم و دستگاهها متولی قرار گیرد.

 درادامه استاندارایلام اقدامات بسیار موثرشرکت آب منطقه ای در استان در بخش صرفه جویی در مصرف آب، کنترلها و جلوگیری از اضافه برداشت ها و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز را شایسته تقدیر دانست.

کد خبر: 953
  تاریخ خبر : دوشنبه 6 اردیبهشت 1400
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 6 اردیبهشت 1400
 لیسانس حقوق
 111