به مناسبت هفته ارتباطات صورت گرفت

لوح استاندار به روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اهدا شد

دکتر حسن بهرام نیا استاندار ایلام، درجلسه دیدار مدیران روابط عمومی دستگا ه های اجرایی با استاندار در شامگاه مورخ 31 /02 /1401 با اهدای لوح از زحمات عباس کردنژاد مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، در متن پیام دکتر حسن بهرام نیا، استاندار ایلام آمده است:

 « روابط عمومی و کارکردهای مربوط به آن در هر سازمان از آن جا که مستقیماً با ابعاد انسانی در ارتباط است به مثابه روح فعالیت هاست و امروز به رکن مهمی از عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. روابط عمومی امروز تغییرات چشمگیری را شاهد بوده و از مفهوم ساده سنتی به یکی از پیچیده ترین و رایج ترین علوم بشری تبدیل شده است .بدینوسیله از تلاش های خستگی ناپذیر جنابعالی در عرصه هنرهشتم قدردانی می نمایم.»

کد خبر: 1026
  تاریخ خبر : یکشنبه 1 خرداد 1401
  آخرین به‌روزرسانی : یکشنبه 1 خرداد 1401
 لیسانس حقوق
 95