زنگ خطر برای منابع آب استان به صدا درآمد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام گفت: با توجه به کاهش بارندگی در سال زراعی 1399-1400 زنگ خطر برای منابع آب استان به صدا درآمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، مهندس علی پور احمد با تاکید بر اینکه سال گذشته سالی خشک بود، افزود : 60 روز از سال آبی جاری نیز سپری شده در حالیکه بارش موثری اتفاق نیفتاده و این زنگ خطریست که برای منابع آبی استان به صدا درآمده و ادامه این روند بسیار نگران کننده است.

وی با تصریح اینکه در حال حاضر میانگین ذخیره مخازن سدهای ایلام حدود 50 درصد می باشد، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم بر سال آبی جاری، اقدامات شرکت آب منطقه ای در راستای مدیریت مخازن سدها، جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب، اجرای کامل طرح احیاو تعادل بخشی و همچنین عمل به برنامه های کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی به طوردقیق و مستمر در دستور کار قرار دارد.

مهندس پوراحمد در پایان ضمن درخواست از مردم استان در راستای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، خاطرنشان ساخت: با کمک و حمایت مردم فهیم استان در مصرف بهینه آب و مدیریت منابع آب توسط مسئولین، میتوانیم از شرایط حاد بوجود آمده عبورنماییم.

کد خبر: 983
  تاریخ خبر : شنبه 29 آبان 1400
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 29 آبان 1400
 لیسانس حقوق
 76