پنجمین تا هشتمین جلسه کارگاه آموزشی طرح داناب برگزار گردید

در شهرستا ن های دره شهر/ بدره / سیروان و چرداول

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام پنچمین تا هشتمین جلسه کارگاه آموزشی طرح داناب در شهرستانهای دره شهر/ بدره /و سیروان / چرداول اجرا گردید در این نشست مدیران آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم به حاضرین در رابطه با اهمیت آب وفرهنگ سازی در راستای مصرف بهینه آب و وضعیت منابع آب شهرستان سخنانی ایراد نمودند و همچنین دکتر درویشی مشاور طرح در رابطه با چگونگی اجرای هر چه بهتر این طرح مطالبی را ایراد نمودند.

کد خبر: 528
  تاریخ خبر : شنبه 18 بهمن 1393
 1893