برگزاری وبینار آموزشی گسترش سواد آبی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان ایلام، وبینار آموزشی گسترش سواد آبی با حضور دبیران زمین شناسی و انسان و محیط زیست استان، برگزار شد.

الله وردی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در این وبینار، بر اثرگذار بودن دانش آموزان درگسترش فرهنگ نجات آب، به عنوان سفیران آبی تاکید نمود.

  رحمتی رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه، زینی وند سرگروه آموزشی زمین شناسی و انسان و محیط زیست استان و مهندس صدیقه منصوری مجری طرح تعادل بخشی در آب منطقه ای استان، به تشریح ابعاد مختلف ضرورت پیاده سازی طرح سواد آبی پرداختند. تاکید بر اثر گذاری بر بینش و نگرش دانش آموزان، در بحث سواد آبی و انتقال آموزه ها از طریق دانش آموزان به خانواده ها و لزوم تداوم طرح بدنبال موفقیت سال های اخیر تا رسیدن به اهداف، از محورهای مهم مطرح شده در سخنان آغازین کارگاه بود.

در بخش دیگر کارگاه، سمیعی از مشاور آبانگاه، به تشریح مسائل آب با محوریت موضوع آب های زیرزمینی پرداخت و مراحل پیاده سازی طرح را مورد بحث قرار داد.

در این کارگاه، کلیپ های آموزشی نیز در خصوص تم محوری سال پخش گردید.

کد خبر: 1094
  تاریخ خبر : سه‌شنبه 20 دی 1401
  آخرین به‌روزرسانی : سه‌شنبه 20 دی 1401
 لیسانس حقوق
 582